เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,ทต.ท่าพล ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์เทศบาลตำบลท่าพล

ตำบลท่าพล
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
67250

โทรศัพท์ 056-564500
โทรสาร 056-564500

0.01s. 0.50MB