เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1129 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1315 พ.ค. 63
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓53 มี.ค. 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 330 ธ.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 224 ธ.ค. 62
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 223 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 226 พ.ย. 62
การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 220 พ.ย. 62
ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 220 พ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 230 ก.ย. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 221 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 214 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 219 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 231 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 215 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 530 เม.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ 422 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB