เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11029 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11215 พ.ค. 63
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓133 มี.ค. 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 1430 ธ.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 1024 ธ.ค. 62
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 1323 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 1226 พ.ย. 62
การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 1320 พ.ย. 62
ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 1020 พ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 1630 ก.ย. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 1421 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 1514 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 1419 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 1031 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 1115 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 1730 เม.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ 1022 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB