นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 39,463 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 323 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
7 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายผลการนับคะแนนเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างเหมาบรรจุผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๖๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างเหมาเช่านั่งร้าน เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และอุปกรณ์แสงสว่าง วันประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพล ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน บล ๑๙๒๕ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรายงานผลการนับคะแนนตามโครงการจัดการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลท่าพล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
15 มี.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลท่าพล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
12 มี.ค. 64จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลท่าพล แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เปลี่ยนภาษา