นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
059-564500

ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 18,374 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 236 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
22 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ส่ง ๘ นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ๒ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ส่ง ๘ นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ๒ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๓๘๔๐ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ม.ค. 64ซื้อวัสดุอื่นๆ ถังรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 ม.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ม.ค. 64ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ม.ค. 64ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 ธ.ค. 63จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (แบบคล่อมถนน ๓ สาย) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าพลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ธ.ค. 63จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (แบบคล่อมถนน ๓ สาย) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าพลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา