เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร-การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

ประกาศเจตนารมณ์

แชร์

ประกาศเจตนารมณ์

“ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ”

โดย นายอัครเดช    ขุนภักดี

ปลัดเทศบาล    ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

วันจันทร์ที่  16  มิถุนายน  2562  เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม บริการข้อมูลข่าวสาร-การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
0.02s. 0.50MB