นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
059-564500

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 17,347 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -

  นายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เปลี่ยนภาษา