นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 39,440 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
18 ธ.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่รายงานแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต/รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามรายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามการรับชำระป้ายภาษี
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าคู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามแผนพัฒนา 5 ปี
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามเจตจำนงสุจริตในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1469 รายการ
เปลี่ยนภาษา