นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
059-564500

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 18,364 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
28 ต.ค. 06องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)
30 ส.ค. 06องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ก.ค. 06องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
18 ธ.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
28 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
3 ก.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงโครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน (ด้านหน้า) พร้อมทางเดินผู้พิการ
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงการจัดทำข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯลฯ ด่วนที่สุด (0023.16/ว24) กองสวัสดิการ
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายฯลฯ (พช0023.16/ว26) งานป้องกัน
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลฯลฯ (พช0023.16/ว78) ทุกส่วนราชการ
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ.2564 (พช0023.16/ว79) กองสวัสดิการ
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯลฯ (พช0023.16/ว80) กองคลัง
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงแก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ (พช0023.16/ว22) กองคลัง
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/73 | แสดง 20 จาก 1451 รายการ
เปลี่ยนภาษา