นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 39,409 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.พ. 64ประชุม วางแนวทางจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 แชร์  
2 พ.ย. 63กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63ต้อนรับ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวไพรวัลย์ ทัดศรี แชร์  
1 พ.ย. 63โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 แชร์  
24 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล แชร์  
31 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม แชร์  
17 ส.ค. 63ขอแจ้งคุณภาพน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลท่าพล (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) แชร์  
17 เม.ย. 63ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
17 เม.ย. 63ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
17 เม.ย. 63ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
17 เม.ย. 63ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
16 มี.ค. 63ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำในสระน้ำดิบท้ายซอยเทศบาล 10 แชร์  
16 มี.ค. 63ข่าวประชาสัมพันธ์ การลดกำลังการผลิตน้ำประปาและลดแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำประปา แชร์  
4 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
12 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล ประจำปีการศึกษา 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2563) แชร์  
13 ม.ค. 63ดอกทานตะวัน ผลผลิตแห่งความสุขเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
1 ม.ค. 63โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 แชร์  
27 ธ.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล ประจำปีการศึกษา 2562 (เดือนมกราคม 2563) แชร์  
27 ธ.ค. 62โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ( 7 วันอันตราย ) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา