นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 39,397 คน

ข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล

17 เมษายน 2563 110 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพล

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา