นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 39,379 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลท่าพล (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)

7 สิงหาคม 2563 76 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

โครงการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลท่าพล (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประธานในพิธี นายอัครเดช ขุนภักดี ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล กล่าวเปิดโครงการ
นายภักดี พุฒรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ


ประมวลภาพกิจกรรม 22 ภาพ

เปลี่ยนภาษา