นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 39,374 คน

ข่าวกิจกรรม

ขอแจ้งคุณภาพน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าพล

17 สิงหาคม 2563 62 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลตำบลท่าพล
เรื่อง ขอแจ้งคุณภาพน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าพล


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา