นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 39,361 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล

24 กันยายน 2563 54 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพล

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา