เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า ของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าพล

แชร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าพล ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า ของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าพล เพื่อปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB