เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการวันลอยกระทง

แชร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลท่าพล นำโดย นายอัครเดช ขุนภักดี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล จัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่สืบทอดยาวนานของไทยเรา การจัดงานประเพณีลอยกระทงจะจัดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ที่ชาวไทยเรียกว่า “วันเพ็ญเดือนสิบสอง”เป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคา ที่ใช้ประโยชน์ในการใช้ดื่มใช้กินและใช้อาบตลอดทั้งปี ประเพณีลอยกระทงถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่สมัยโบราณกาล มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พอถึงการพระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นวันนักขัตฤกษ์มีการชักโคม ลอยโคม บรรดาชาย-หญิง ต่างตกแต่งโคมลอยกันทั่วทุกบ้านเรือน ประชาชน ชาย-หญิงพากันเล่นลอยกระทง และชมมหรสพกันอย่างสนุกสนาน ปัจจุบันชาวไทยยังยึดถือประเพณีกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ณ วัดเทพสโมสรตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB