เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลท่าพล (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)

แชร์

โครงการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลท่าพล (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประธานในพิธี นายอัครเดช ขุนภักดี ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล กล่าวเปิดโครงการ
นายภักดี พุฒรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB