เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

แชร์

เทศบาลตำบลท่าพล โดยนายอัครเดช ขุนภักดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล ร่วมกับ วัดเทพสโมสร และชาวตำบลท่าพล ร่วมจัดงานโครงการจัดงานวันลอยกระทงขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดเทพสโมสรตำบลท่าพล เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และการแสดงรำวงพื้นบ้านหรือรำวงย้อนยุค


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB