นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 39,428 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง แชร์  
29 มี.ค. 64ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพล (#อย่างไม่เป็นทางการ) แชร์  
8 มี.ค. 64รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
25 ก.พ. 64แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำ แชร์  
16 ก.พ. 64สื่อประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งท้องถื่น แชร์  
15 ก.พ. 64เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล แชร์  
15 ก.พ. 64เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
12 ก.พ. 64ข่าวประชาสัมพันธ์ รอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล แชร์  
9 ก.พ. 64รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล แชร์  
9 ก.พ. 64รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
5 ก.พ. 64เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง แชร์  
5 ก.พ. 64คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเลือกตั้ง แชร์  
4 ก.พ. 64 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  แชร์  
4 ก.พ. 64เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี แชร์  
4 ก.พ. 64เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
4 ก.พ. 64เรื่องให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล แชร์  
4 ก.พ. 64เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล แชร์  
4 ก.พ. 64คู่มือการเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
4 ก.พ. 64ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นต้องรู้ ! แชร์  
27 ม.ค. 64แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการออกสำรวจโรงเรือนและป้าย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา