นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 39,436 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2564 104 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 


ประกาศผลการนับคะแนน

>> คลิ๊ก <<   ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพล (อย่างไม่เป็นทางการ)

>> คลิ๊ก <<   ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> คลิ๊ก <<   สื่อประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งท้องถื่น

>> คลิ๊ก <<   ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นต้องรู้ !

>> คลิ๊ก <<   คู่มือการเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น

>> คลิ๊ก <<   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเลือกตั้ง

>> คลิ๊ก <<   รอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

>> คลิ๊ก <<  เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

>> คลิ๊ก <<  เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล


รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

>> คลิ๊ก <<  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2


                                                                              *****************************

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
Logo TP89.88 KB   แสดงภาพ
เลือกตั้ง37.77 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา