นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 39,343 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเลือกตั้ง

5 กุมภาพันธ์ 2564 53 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
1-2564 คุณสมบัติ (FS)_Page_1213.76 KB   แสดงภาพ
1-2564 คุณสมบัติ (FS)_Page_2164.10 KB   แสดงภาพ
1-2564 คุณสมบัติ (FS)_Page_3214.92 KB   แสดงภาพ
1-2564 คุณสมบัติ (FS)_Page_4197.04 KB   แสดงภาพ
1-2564 คุณสมบัติ (FS)_Page_5136.63 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา