นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 39,481 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

4 กุมภาพันธ์ 2564 55 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
1212.83 KB   แสดงภาพ
2347.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา