นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 39,390 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

5 กุมภาพันธ์ 2564 42 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพล

เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
0 - 0001.jpg186.09 KB   แสดงภาพ
0 - 0002.jpg118.84 KB   แสดงภาพ
0 - 0003.jpg91.14 KB   แสดงภาพ
0 - 0004.jpg82.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา