นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 39,458 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

12 กุมภาพันธ์ 2564 9 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

วันนี้ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพล รอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
279420.jpg411.80 KB   แสดงภาพ
279407.jpg469.26 KB   แสดงภาพ
279409.jpg299.94 KB   แสดงภาพ
279411.jpg301.51 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา