นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 39,442 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

15 กุมภาพันธ์ 2564 53 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพล

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
1178.27 KB   แสดงภาพ
2116.25 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา