นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 39,438 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล

15 กุมภาพันธ์ 2564 66 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพล

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล

เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
เขตเลือกตั้งที่ 1185.89 KB   แสดงภาพ
เขตเลือกตั้งที่ 2161.98 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา