นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 39,366 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำ

25 กุมภาพันธ์ 2564 55 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัครเดช ขุนภักดี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล ร่วมปรึกษาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อน
เอกสารแนบ 4 ไฟล์
1413.05 KB   แสดงภาพ
2384.39 KB   แสดงภาพ
3244.68 KB   แสดงภาพ
4311.41 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา