นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 39,358 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8 มีนาคม 2564 16 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพล

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี 2563.pdf5.21 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา