นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 39,471 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

31 มีนาคม 2564 27 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. .2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพล ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล ของเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
ผลคะแนน - 0001.jpg169.60 KB   แสดงภาพ
ผลคะแนน - 0002.jpg183.41 KB   แสดงภาพ
ผลคะแนน - 0003.jpg98.68 KB   แสดงภาพ
ผลคะแนน - 0004.jpg182.66 KB   แสดงภาพ
ผลคะแนน - 0005.jpg89.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา