เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ดอกทานตะวัน ผลผลิตแห่งความสุขเทศบาลตำบลท่าพล6913 ม.ค. 63
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563421 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ( 7 วันอันตราย )4127 ธ.ค. 62
เทศบาลตำบลท่าพลจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเชื่อมความสามัคคี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25633025 ธ.ค. 62
โครงการเดินรณรงค์และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2562 "เทศบาลตำบลท่าพลเกมส์ ครั้งที่ 2"3920 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี8612 ธ.ค. 62
โครงการวันลอยกระทง25425 พ.ย. 62
ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงและ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ตามนโยบายของรัฐบาล 5210 ต.ค. 62
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า ของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าพล6110 ต.ค. 62
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25623730 ก.ย. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียน 6528 มิ.ย. 62
มาตรา ๙ ส่วนที่23728 มี.ค. 62
มาตรา ๗3528 มี.ค. 62
มาตรา ๙ ส่วนที่32328 มี.ค. 62
มาตรา ๙ ส่วนที่13228 มี.ค. 62
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าพล2028 มี.ค. 62
เปิดบ้านสวน ชวนน้องเข้าเรียน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์5231 ม.ค. 62
โครงการออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์ของชมรมแอโรบิคแดนซ์ตำบลท่าพล7731 ม.ค. 62
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันดิถีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 25627531 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB