นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 28,527 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
เปลี่ยนภาษา