เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมาน โคตปัญญา

  ประธานสภาทต.ท่าพล

 • นายมนตรี แก้วกองแสง

  รองประธานสภาทต.ท่าพลสมาชิกสภา

 • นายบัวเงิน ฤทธิ์คุ้ม

  สมาชิกสภา

 • นางประวีณา สีมุเทศ

  สมาชิกสภา

 • นางสาวพีรยา มหาวัน

  สมาชิกสภา

 • นายสมพงษ์ เหล็กสัก

  สมาชิกสภา

 • นายอภิชิต สิงห์คำ

  สมาชิกสภา

 • นายสิทธิชัย ทองเสม

  สมาชิกสภา

 • นายกองสินธ์ จู้สุข

  สมาชิกสภา

 • นายอภิรมย์ ปลื้มบุญ

  สมาชิกสภา

 • นายน้อม เลี้ยงมั่น

  สมาชิกสภา

 • นายเที่ยง สีมุเทศ

  สมาชิกสภา

0.02s. 0.50MB