นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 39,422 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • -

  ประธานสภาทต.ท่าพล

 • -

  รองประธานสภาทต.ท่าพลสมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภา

 • สมาชิกสภาเปลี่ยนภาษา