นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 216 คน

เยี่ยมชม 28,519 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -

  นายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  รองนายกเทศมนตรี

 • -

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เปลี่ยนภาษา