นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 39,416 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แชร์  
2 ต.ค. 62เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 61 เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  แชร์  
3 ต.ค. 60เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  แชร์  
4 ต.ค. 59 เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560  แชร์  
2 ต.ค. 58เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา