นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 39,415 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
16 ก.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. แชร์  
10 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์คู่มืองานสารบรรณ แชร์  
14 พ.ย. 61หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา