เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าพล130
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.25
ประชาสัมพันธ์คู่มืองานสารบรรณ23
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน121

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB