นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 39,365 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ธ.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
9 มี.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย บ้านคลองมะนาว - ซำอีเลิศ แชร์  
1 ต.ค. 62ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล  แชร์  
1 ต.ค. 62ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย แชร์  
5 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล เดือนกันยายน แชร์  
5 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ แชร์  
5 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 29 รายการ แชร์  
5 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล เดือนสิงหาคม แชร์  
8 มี.ค. 62ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบยู ซอยเทศบาล 6/1 ฝั่งตะวันออก แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบยู ซอยเทศบาล 8/5 แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 ต่อเนื่องซอยเทศบาล 5/2 แชร์  
5 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แชร์  
30 ม.ค. 62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 5 ต่อเนื่องซอยเทศบาล 5/2 แชร์  
30 ม.ค. 62โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบยู ซอยเทศบาล 8/5 แชร์  
30 ม.ค. 62โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบยู ซอยเทศบาล 6/1 ฝั่งตะวันออก แชร์  
3 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา