นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 39,373 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

3 มกราคม 2563 52 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.123.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา