นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 39,443 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

แบบ สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

3 กุมภาพันธ์ 2563 68 ครั้ง ปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.115.80 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา