นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 39,408 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 พ.ค. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 แชร์  
15 พ.ค. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 แชร์  
30 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  แชร์  
23 ธ.ค. 62นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4  แชร์  
26 พ.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  แชร์  
20 พ.ย. 62การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4  แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  แชร์  
21 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  แชร์  
14 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  แชร์  
19 ก.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  แชร์  
31 พ.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  แชร์  
15 พ.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  แชร์  
30 เม.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา