นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 39,388 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ธ.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 แชร์  
19 พ.ย. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
28 ธ.ค. 60 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี แชร์  
29 ส.ค. 50การติดตามและประเมินผล แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา