นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 39,420 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ต.ค. 63รายงานการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ แชร์  
8 ก.ค. 63รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาล แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา