นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
059-564500

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 17,373 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เปลี่ยนภาษา