นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 39,445 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เปลี่ยนภาษา