นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 28,511 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
เปลี่ยนภาษา