นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 39,340 คน

สถานที่สำคัญ

วัดโพธิ์กลาง

22 พฤศจิกายน 2562 602 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วัดโพธิ์กลาง สถานที่สำคัญที่ชาวตำบลท่าพลให้ความเคารพนับถือเรื่อยมาจนถึงปั จจุบัน ทุกปีชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานบุญประจำปี นั่นคือ งานบุญประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 80 ปี ต้นยางขนาดใหญ่ที่ยืนต้นเคียงคู่มาพร้อมกับวัดแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวตำบลท่าพลรู้สึกภาคภูมิใจไม่น้อย เลยทีเดียว

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
01.jpg53.74 KB   แสดงภาพ
02.jpg76.03 KB   แสดงภาพ
03.jpg56.90 KB   แสดงภาพ
04.jpg39.94 KB   แสดงภาพ
05.jpg49.95 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา