นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
059-564500

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 17,355 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เปลี่ยนภาษา